Rosenberger Headquarters Germany   Rosenberger locations
deutsch
Home Markets & Products Online Catalog Company News & Events Service Job & Career Contact Distributors Microsites
01.02.2019
Pressmeddelande:
 
 
 
Ledningen för Rosenberger Sverige AB har fått i uppdrag av styrelsen att inleda fackliga förhandlingar om nedläggning av produktions- och lagerenheten i Ytterhogdal. Verksamheten kommer att integreras med försäljningskontoret i Stockholm. 14 personer i Ytterhogdal är berörda av beslutet. Huvudorsaken är besparingskrav, effektivisering och samordning av funktioner. Vår intention är att samtliga anställda i Ytterhogdal kommer att erbjudas de tjänster som finns tillgängliga när produktion och lager flyttas till Stockholmsområdet.

 

Rosenberger Sverige AB är ett dotterbolag till Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH i Tyskland, som med sin huvudverksamhet inom telekom- och bilindustrin har över 10000 anställda i 12 länder.

 
 
 
 
 
back  back