Rosenberger Sverige   Rosenberger locations
english
Hem Online Catalog Produkter Produktion Kvalitet Om oss Nyheter Kontakta oss Policies
Policies
Vår filosofi och våra affärsprinciper

Rosenbergers globala företagsfilosofi handlar om hur vi möter framtida affärsutmaningar och tillfredsställer våra egna och våra kunders ständigt ökade krav på bästa möjliga sätt.
Rosenberger Mission Statement ligger till grund för vår företagskultur och hur man som anställd i Rosenberger Group förväntas agera.
 

--------------------------------------------------------------------------------

Miljö

Vid produktion av varor och tjänster strävar vi efter metoder och arbetssätt som ger minsta möjliga negativa påverkan på vår miljö. Genom samverkan med kunder och leverantörer försöker vi att välja material med hänsyn till dess miljöpåverkan samt med tanke på att våra naturresurser är ändliga.

Våra medarbetare utbildas i miljökunskap och har personligt ansvar att medvetet engagera sig i och påverka vårt miljöarbete. Vår miljöpåverkan analyseras och utvärderas systematiskt och resultatet ligger till grund för vårt förbättringsarbete och utformning av förbättringsprogram.

Mål: Vi skall med god marginal leva upp till lagar och myndighetskrav och med gemensamma kunskaper och insikter ständigt sträva mot ett långsiktigt hållbart samhälle.


--------------------------------------------------------------------------------

Jämställdhet

Vi vill att Rosenberger Sverige AB ska uppfattas som en attraktiv och trygg arbetsgivare, och kommer alltid att verka för en mångfald och för att ta tillvara medarbetarnas olika erfarenheter och kunskaper. Arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter är därför inte beroende av kön eller ursprung. Detta bibehåller en kreativ och utvecklande arbetsmiljö som ökar förutsättningarna att uppnå ett optimalt resultat.

--------------------------------------------------------------------------------

Cookies

Cookies är små alfanumeriska textfiler som vi överför till din dators hårddisk via webbläsaren för att underlätta för våra system att känna igen dig och ge dig möjlighet att göra inköp, få personliga hälsningar och statistik.

Under Hjälp i verktygsfältet på de flesta webbläsare finner du information om hur du ställer in din dator för att acceptera cookies, hur du får information när du mottar en ny cookie samt hur du blockerar cookies helt och hållet. Cookies ger dig dock möjlighet att utnyttja våra funktioner fullt ut och vi rekommenderar dig därför att acceptera dem.